Vår Historie


Vår Historie

Flosta Motorbåtforening (FMF) 1949 – 2001

Historien om opprettelsen av FMF og Flostaregattaen

FMF ble stiftet 24.april 1949 på Brårvik Kretslokale. Som første formann i foreningen ble Evald Jensen, Kilsund, valgt. Forløperen til FMF var en regatta som var blitt holdt i Kilsund året før, med litt hjelp fra ressurspersoner fra TMF. Den første søndagen i juli 1949 ble så den første offisielle regatta avholdt, og siden er denne søndagen blitt synonym med FMF og Flostaregattaen. I år 2000 ble den 52. regatta i rekke arrangert, nesten alle i strålende vær. Et av de få unntakene var i 1996, da vi måtte forskyve en uke p.g.a. Norwegian Grand Prix, da regnet det.

En Stor Tradisjon i Flosta

Dette vil nok aldri gjenta seg! Det største arrangementet i FMF’s historie var vel KNM’s landsregatta, som ble avviklet i Flosta 17.- 18.juli 1954. Arrangementet ble en suksess. På den tid var våre mestvinnende regattakjørere Antoni Berntzen, Elith Halberg, Bjarne&Trygve Jacobsen. De hevdet seg meget bra, med flere napp i Kongepokaler og Landspokaler.
I det hele tatt er regattaene den virkelig store tradisjonen i Flosta. Folk legger opp ferien sin, slik at de kan være hjemme den første helga i juli, dette gjelder så vel fastboende som utflyttere.

Utviklingen av regattaen gjennom årene og tillegg av nye løp

Fra 1969 ble regattaen utvidet med et klubbløp (jollerace for de yngste) på lørdagen. Dette er fortsatt en del av regattaarrangementet. I 1971 måtte regattaen utvides med Fjordløpet, dette p.g.a. at de raskeste båtene ikke kunne passere under Strømsundbrua på en forsvarlig måte. I 1983 fikk vi enda en utvidelse av regattaen. Offshoreløp var blitt populært, og med god hjelp fra TMF de første årene, spesielt Harald Halvorsen, er et offshoreløp blitt en åreviss del av regattahelga. Vi har flere ganger arrangert NM-runder og Nordisk mesterskap i Offshore.

Sjekteløpet «Møkkalasset Rundt» og Veteranbåtregattaen: En kuriositet og en misjon

En kuriositet var de åra da vi hadde et eget sjekteløp «Møkkalasset Rundt», der avslutningen gikk ut på å rygge fra ei bøye inne ved Holmen og ut til start/mål ved Blindtarmen. Etter diverse rorhavarier ble det slutt på dette, men publikum på land fikk i alle fall valuta for frammøtet! Etter initiativ fra Arvid Volden og Høye Høyesen fikk vi enda en tilvekst til regattaarrangementet i 1989, nenlig Veteranbåtregattaen. Denne regattaen har vært med på å holde en del veteranbåter flytende, og har således sin misjon.

Historien om Kilsunddagene og regattahelgen


Fra 1991 har vi etablert Kilsunddagene samtidig med regattaen. På Kilsundsletta har det dukket opp salgsboder, vi har hatt tivoli, strikkhopp, varmluftsballong, vannski- oppvisning m.m.m.

Nå har vi nok nådd et metningspunkt for hva vi kan makte i regattahelga, både av geografiske og mannskapsmessige hensyn. For å avslutte regattahistorien, så hører det med at vi også har arrangert en del rundbaneløp, med noe hjelp fra Songe M.F. og AMF de første årene. Dessuten har FMF kanskje verdens raskeste rekordbane, oppmålt i Eikelandsfjorden, der mange verdensrekorder er blitt satt. Den mest kjente regattasjefen i moderne tid er Per-Roald Salvesen, som var sjef i 20 år fra 1974 til 1993, men Karl Sørbo med sine 18 år fra 1950 til 1967 kommer ikke langt etter.

Økonomien til FMF var basert på fester og basarer de første årene, men fra 1974 fikk vi en god inntektskilde fra det offentlige, da foreningen tok på seg Skjærgårds- renovasjonen i nærområdet. Dette har vært en god inntektskilde fram til i dag. Etter at klubbhuset kom opp i 1988 er det blitt holdt mange arrangementer i og rundt dette, noe som også har skaffet mange inntekter. Siden 1994 har vi også fått gode inntekter på var deltakelse i Norwegian Grand Prix-arrangementet. Disse tre «hovedinntektskildene», sammen med kontingent og andre inntekter, har gitt klubben en sunn økonomi.

Det var lenge diskusjon om foreningen skulle ha eget klubbhus, og etter 1970 ble det mer fart i arbeidet, sikkert som følge av utbyggingen i Kilsundskogen og et stadig større behov for båtplasser og samlingssted for et økende antall medlemmer. I 1982 fikk vi positivt svar fra kommunen på forespørselen om FMF kunne overta kommunens tomt på Padda, mot at kommunen overtok FMF’s del av Korshavn på Flosterøya.

Historie og aktiviteter på Paddelandet

Dette var startskuddet til noen gode dugnadsår på Paddelandet, og med bl.a. våre nåværende æres-medlemmer i spissen, ble klubb-huset og flytebryggeanlegget gjort ferdig og klart til innvielse i 1988. Dette var uten tvil det største økonomiske løft i foreningens historie, men det gikk bra, noe klubbens medlemmer setter stor pris på i dag.

De sosiale aktiviteter har vært mange og skiftende. Her kan nevnes basarer, medlemsfester, båtkortesjer til kirken 17. mai, rebusløp, fellesturer m.m. De fleste av disse aktiviteter har dabbet av noe på 1990-tallet, men rebusløpet samler fortsatt mange mennesker, og enda blir det arrangert noen medlemsfester.

FMF’s engasjement og deltakelse i nasjonale og internasjonale motorbåtaktiviteter


FMF har også vært aktiv i verden omkring oss. Alfred Høyesen var i mange år med i teknisk komitè i KNM (Kongelig Norsk Motorbåtforening), Asbjørn K. Olsen og Arvid Stiansen har hatt sentrale verv i KNMF sport, senere NBSF. Tor Mange Skaali har vårt nestleder i rundbanekomitèen, og FMF har hatt representanter i appell- og domskomitèer, samt valgkomitèer.

Sammen med disse tre har også Høye Høyesen ofte vært brukt som observatør på nasjonale stevner i Norge. Vi har også sendt observatører på internasjonale båtrace i utlandet. I de senere år har vi bl.a. hatt ansvaret for sikkerheten rundt Norwegian Grand Prix i Arenda

Av aktive utøvere kan nevnes Alf Fred Høyesen, Arvid Stiansen og Asbjørn Olsen, og i rundbaneløp kan nevnes Jon Olav og Torstein Skaali, Cecilie Diesen, Eirik Møllergaard, Dag Harald Jørgensen, Fredrik Diesen og mange flere. Det arbeides godt på rekrutteringsfronten, og vi ser framtiden lyst i møte.

Oppløsning av Flosta Seilklubb

Flosta Seilklubb ble dannet på 90-tallet, og de drev rekrutteringsarbeid til seilsporten og hadde (og har) en del optimistjoller til dette bruk. Klubben hadde sin tilknytning til Aust-Agder Seilkrets og Norsk Seilerforbund.

I 1995 ble det på ekstraordinært årsmøte vedtatt å melde FMF ut av KNMF og inn i Aust-Agder Båtsportkrets, som medførte meldemsskap i Norges Idrettsforbund. Da ble det ikke lengre behov for en egen båtsportklubb, og FBSK ble oppløst.

En Klubb med Sterk Støtte og Fremtidige Muligheter


På årsmøtet i 1998 ble FBSK igjen opplivet, slik at FMF nå er en «paraplyorganisasjon» med særgrupper for seil- og motorsport under sine vinger, etter at Flosta Seilforening, som den nå heter, også ble en egen gruppe av FMF, på lik linje med FBSK (Flosta Båtsportklubb).

FMF har hatt mange ledere opp gjennom tidene. De med lengst «fartstid» er Elith Halberg (11 år), Karl Sørbo (10 år), Asbjørn Olsen, og Per-Roald Salvesen, begge med mer en 5-års formannserfaring, Her må også Arne Martin Stiansen, Solveig Halberg og Frode Salvesen nevnes, med mange års erfaring fra forskjellige styreverv og regattakomitèer.

FMF er i dag en klubb med et flott klubbhus, god oppslutning i lokalmiljøet og en sunn økonomi, basert på noen sikre og noen usikre inntekter. Dette krever nøkternt måtehold i framtiden, men får klubben den støtte og oppslutning som den har hatt til nå, kan den se kommende år lyst i møte.