Fakturering


Faktureringsrutiner

Er du eller ditt firma leverandør til FMF?

Vi har gått over til digital håndtering av fakturaer.

Det er nå viktig at ALLE fakturaer til FMF sendes i EHF format(elektronisk handels format) til vår mailadresse for fakturaer som er 798877537250518@voucher.24sevenoffice.com

Fakturaer mottatt på annet vis vil bli avvist.