Tjenester


Brygger, opplag, slipp og kran

Brygger

FMF leier ut ca 45 båtplasser. Ønsker du bryggeplass så kontakt Erlend Berntsen. Man må være medlem i FMF for å få leie bryggeplass.

FMF medlemmer med mer enn 5 års medlemskap gis prioritet foran andre medlemmer.

Ta kontakt med Erlend Berntsen på telefonn 40 40 00 30 eller e-post  bryggeansvarlig@fmf.no om du er interessert i bryggeplass eller har spørsmål.

Pris pr.m bryggeplass er kr. 2271,-

Kran

FMF har en hydraulisk kran på kaien ved klubbhuset. Denne kan løfte ca 1,5 tonn. Har du behov for kranassistanse så kontakt en av styremedlemmene i FMF.

Det koster kr. 300 for kranassistanse for sjøsetting eller opptak av båt. Dette betales direkte til kranfører.

Det er båtens eier som er ansvarlig for løftet. Kranfører eller FMF kan ikke holdes ansvarlig for noen skader som måtte oppstå som følge av bruk av krana.

Tilbudet gjelder kun for FMF medlemmer.

Opplag

FMF tilbyr opplagsplass for båter. Kontakt Ludvig Volden om du trenger plass. Prisen er kr. 150 pr. fot. Tilbudet er kun for FMF medlemmer. Båter må være borte/sjøsatt innen 1.juni. Alt opplagsutstyr må være fjernet umiddelbart etter sjøsetting.

Slipp

Det er en slipp for sjøsetting og opptak av mindre båter ved klubbhuset. FMF gjør oppmerksom om at slippen er bratt og at den slutter brått. Vis derfor stor forsiktighet ved bruk av denne. Slippen brukes gratis av FMF medlemmer. Andre betaler kr. 50 pr sjøsetting/opptak med Vipps.

Kai

Bruk av kaien til opptak og sjøsetting av båter med kranbil eller mobilkran krever forhåndstillatelse fra FMF. FMF medlemmer kan fritt sjøsette egen båt med kranbil fra kaia. Andre betaler med Vipps.

Tilhenger utleie

FMF har en båthenger passende til båter opptil ca 15 fot. Leies ut til medlemmer. Kontakt Erlend Berntsen

Pris for 3 timers leie: 300kr.